Kontakt

 

Ubytovanie Skalica . tel: 0918 962 046 - mobilný operátor O2
Prietržka 100                          . tel: 0905 748 810 - mobilný operátor Orange
Prietržka 908 49                     . e-mail: info@ubytovanie-skalica.sk